Zpět na úvodní stránku

Impresum

LaVita Czech s.r.o.
Fráni Šrámka 6
370 01 České Budějovice

tel. 386 322 222
info@lavita-czech.cz

jednatel: Kamil Ťoupal
KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 22171
DIC: CZ02228670

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
číslo konta: 221 222 221/5500

Zákaznický servis

Pro reklamace a stížnosti jsme Vám k dispozici na telefonním čísle +420 386 322 222 nebo pres emailovou adresu info@lavita-czech.cz. Pro žádosti a dotazy můžete také použít kontaktní formulář na našich stránkách.

Důležité upozornění ohledně autorských práv

Obsah, skladba a struktura těchto webových stránek jsou autorsky chráněny. Přejímání a užívání dat vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti LaVita Czech s.r.o. To platí obzvláště na množení, úpravu, překládání, ukládání, zpracování a zveřejňování obsahu, informací a dat, především použití textu, jeho částí nebo obrazového materiálu, a to i databázích a jiných elektronických mediích a systémech. Kopírování a stahování těchto webových stránek je povoleno pouze pro osobní, privátní a nekomerční účely. 

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Autor se neustále snaží poskytovat kvalitní a hodnotné informace, přesto však nijak neručí za aktuálnost, správnost, úplnost ani kvalitu poskytnutých informací. Veškeré nároky vyplývající z odpovědnosti za škody uplatněné vůči autorovi, které se vztahují na škody materiálního nebo imaginárního charakteru, jež byly způsobeny použitím či nepoužitím poskytnutých informací příp. použitím chybných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud na straně autora není úmyslné zavinění či zavinění z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat část stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo zveřejnění, a to dočasně či trvale pozastavit.

Přes veškerou kontrolu neodpovídáme za obsah odkazu na cizí internetové stránky. Za obsah odkazovaných stránek je zodpovědný výhradně provozovatel těchto stránek.

2. Autorské právo a ochranná známka

Autor se snaží respektovat ve všech publikacích autorská práva použité grafiky, zvukových materiálu, video sekvencí a textu, používat vlastní grafiku, zvukové záznamy, video sekvence a texty nebo používat grafiku, zvukové záznamy, video sekvence a texty bez licence. Vyskytne-li se na stránkách přeci jenom neoznačený, ale cizím autorským právem chráněný text, zvuk nebo obrázek, nebylo možné autorská práva dohledat. V případě neúmyslného porušení autorských práv autor po upozornění odpovídající objekt ze svých publikací odstraní nebo označí příslušným autorským právem.

3. Právní platnost tohoto prohlášení

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je nedílnou součástí internetové publikace, z níž jste použili odkaz. Pokud nejsou některé části nebo jednotlivé formulace v tomto textu zákonné nebo správné, obsah nebo platnost zbývajících částí není touto skutečností dotčena.

Google Analytics

Ochrana dat při použití Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory ukládané na Vašem počítači, umožňující analyzovat způsob Vašeho použití webových stránek. Informace generované souborem cookie o Vašem použití těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na servery společnosti Google v USA, kde jsou ukládány.

Aktivováním anonymizace IP adresy dojde již na území Evropské unie a dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru ke zkrácení IP adresy.  Jen ve výjimečných případech dojde k přenosu celé adresy na server Google v USA a IP adresa se zkrátí až tam. Na zakázku provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotil Vaše používání těchto webových stránek, sestavil zprávy o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele těchto stránek a poskytoval další služby spojené s používáním webových stránek a využitím internetu. IP adresa přenesená Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s dalšími daty, jež má Google k dispozici. Google může informace získané z Google Analytics popřípadě předat třetím subjektům, určuje-li tak zákon nebo zpracovávají-li třetí subjekty tato data z pověření společnosti Google. 

Ukládání cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče, upozorňujeme Vás ale, že v tomto případě eventuálně nebudete moci plnohodnotně využívat všech funkcí této webové stránky. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním dat, jež o Vás byly zjištěny, společností Google, a to výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem. Získávání dat prostřednictvím souboru cookie můžete zamezit příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči. Chcete-li Google Analytics celkově zablokovat, doporučujeme Vám použití různých pluginů specifických pro Google Analytics, které existují pro různé prohlížeče. Více informací naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs&ref_topic=2919631

Facebook

Ochrana dat při použití zásuvných modulů Facebook Social Plugins

Tyto webové stránky používají zásuvné moduly (plugin) sociální sítě facebook.com, provozované společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Tyto zásuvné moduly na našich stránkách poznáte buď podle loga Facebooku (písmeno "f" označující Facebook) nebo tlačítka "Like" (To se mi líbí).  Zásuvné moduly Facebook Social Plugins si můžete prohlédnout na adrese http://developers.facebook.com/docs/plugins. Navštívíte-li naše webové stránky, připojí se Váš internetový prohlížeč přes zmiňovaný plugin přímo k serverům společnosti Facebook. Server společnosti Facebook takto obdrží údaj o tom, že jste z Vaší IP adresy navštívili naší stránku.

 Jste-li při tom přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, přiřadí Facebook tuto informaci k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. V případě použití funkcí zásuvného modulu (např. po kliknutí na tlačítko "Like" nebo přidání komentáře) jsou rovněž tyto informace přiřazeny k Vašemu účtu na Facebooku. Upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na rozsah dat, která společnost Facebook pomocí tohoto zásuvného modulu shromažďuje a není nám sdělováno, jak Facebook tyto data používá. Nejste-li uživatelem služby Facebook, je i přesto možné, že Facebook zjistí a uloží Vaši IP adresu. Bližší informace ke shromažďování a využívání dat službou Facebook a rovněž ohledně Vašich souvisejících práv a možností ochrany svého osobního soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti Facebook na adrese www.facebook.com/policy.php. Jste-li uživatelem služby Facebook a chcete-li zabránit shromažďování a vzájemnému přiřazování svých dat, uložených u společnosti Facebook, musíte se před navštívením našich internetových stránek odhlásit ze svého účtu na Facebooku. Nestačí danou stránku pouze zavřít. Další možnost představuje blokování zásuvných modulů Facebook Social Plugins pomocí doplňujících rozšíření pro Váš internetový prohlížeč, např. pomocí rozšíření Facebook Blocker.